NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ CỦA NĂM 2019
Bài viết thực hiện bởi ad dpiCENTER
Ngày đăng 06/09/2023
News | Share

1

Chúng tôi đang cố gắng khảo sát những xu hướng sắp tới trong thế giới số vào năm 2019. Chúng tôi đưa ra những dự đoán của mình căn cứ trên sự phân tích chuyên sâu về màu sắc, kiểu chữ, những hình khối và kích cỡ mà chúng tôi quan sát thấy trong những tác phẩm đến từ những hãng thiết kế danh tiếng nhất toàn cầu và những tác phẩm đoạt giải thưởng tại sự kiện Design Competitions năm nay.

2

Những hình minh họa được thiết kế tùy biến

Theo thông kê gần đây, những hình minh họa được thiết kế tùy biến có thể mang lại hiệu quả tốt hơn 7 lần so với những tác phẩm nhiếp ảnh gốc. Một hình minh họa độc đáo với những màu sắc đậm nét, táo bạo chắc chắn sẽ khiến doanh nghiệp của bạn nổi bật. Một nhà minh họa giỏi có thể tạo ra một hình minh họa sinh động, hợp tông với những nhu cầu của thương hiệu.

Tác giả: Leo Natsume - Dự án: Estadão Marcas + Brand illustrations
Tác giả: Leo Natsume – Dự án: Estadão Marcas + Brand illustrations
Tác giả: Milo Themes - Dự án Etopium Illustrations
Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium Illustrations
(3) Tác giả: ChocoToy cute, Dự án: - Golden Flavor; (4) Tác giả: Gleb Tagirov, Dự án: - Isometric Illustration
(3) Tác giả: ChocoToy cute, Dự án: – Golden Flavor
(4) Tác giả: Gleb Tagirov, Dự án: - Isometric Illustration
(4) Tác giả: Gleb Tagirov, Dự án: – Isometric Illustration
(5) Tác giả: Ranganath Krishnama - Dự án Zencargo
(5) Tác giả: Ranganath Krishnama – Dự án Zencargo
(7) Tác giả: Milo Themes - Dự án Bitcoin Illustrations
(7) Tác giả: Milo Themes – Dự án Bitcoin Illustrations
(8) Tác giả: Fernando Nunes - Dự án: Fantasy Play
(8) Tác giả: Fernando Nunes – Dự án: Fantasy Play
(9) Tác giả: Saber Wang - Dự án - Illustration of Block Chain
(9) Tác giả: Saber Wang – Dự án – Illustration of Block Chain
(10) Tác giả: Manoj Jadhav - Dự án - Illustration
(10) Tác giả: Manoj Jadhav – Dự án – Illustration

 

(11) Tác giả: Gabriel Lam - Dự án: Fantasy Play
(11) Tác giả: Gabriel Lam – Dự án: Fantasy Play

13

————-

(1) Tác giả: Leo Natsume – Dự án: Estadão Marcas + Brand illustrations; (2) Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium Illustrations; (3) Tác giả: ChocoToy cute, Dự án: –  Golden Flavor;  (4) Tác giả: Gleb Tagirov, Dự án: – Isometric Illustration; (5) Tác giả: Ranganath Krishnama – Dự án  Zencargo; (7) Tác giả: Milo Themes – Dự án Bitcoin Illustrations;  (8) Tác giả: Fernando Nunes – Dự án: Fantasy Play ; (9) Tác giả: Saber Wang – Dự án – Illustration of Block Chain. ; (10) Tác giả: Manoj Jadhav – Dự án – Illustration; (11) Tác giả: Gabriel Lam – Dự án: Fantasy Play;

14

  1. Những xu hướng chung

1.1 Những màu sắc đậm nét, táo bạo

Trong năm 2018, những nhà thiết kế đã sử dụng chủ yếu là những màu sắc sinh động và xu hướng này sẽ còn trở nên phổ biến hơn nữa trong năm 2019. Những màu sắc thậm chí sẽ còn trở nên đột phá hơn nữa, với những nhà thiết kế sử dụng những tông màu siêu bão hòa trong những thiết kế của họ. Pantone đã công bố dự báo xu hướng sử dụng màu sắc của họ trong năm 2019 và vì thế, năm nay, hãy sử dụng những tông màu táo bạo nến bạn muốn thiết kế hoặc doanh nghiệp của mình nổi trội giữa đám đông.

(1) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya - Dự án: Loudhead
(1) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya – Dự án: Loudhead
(2) Tác giả: Van Orton Design® - Dự án: Billboard • 2018
(2) Tác giả: Van Orton Design® – Dự án: Billboard • 2018
(3) Tác giả: Sagmeister & Walsh - Dự án: BABOON
(3) Tác giả: Sagmeister & Walsh – Dự án: BABOON
(4) Tác giả: Beetroot Design - Dự án: Onassis Cultural Centre
(4) Tác giả: Beetroot Design – Dự án: Onassis Cultural Centre
(5)Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya - Dự án: Loudhead
(5)Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya – Dự án: Loudhead
(6) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya - Dự án: Loudhead
(6) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya – Dự án: Loudhead
(7) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya - Dự án: Loudhead
(7) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya – Dự án: Loudhead
(8) Tác giả: Van Orton Design® - Dự án: Billboard • 2018
(8) Tác giả: Van Orton Design® – Dự án: Billboard • 2018

————-

(1) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya – Dự án: Loudhead; (2) Tác giả: Van Orton Design® – Dự án: Billboard • 2018 ; (3) Tác giả: Sagmeister & Walsh – Dự án: BABOON; (4) Tác giả: Beetroot Design – Dự án: Onassis Cultural Centre; (5), (6), (7) Tác giả: Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya – Dự án: Loudhead; (8) Tác giả: Van Orton Design® – Dự án: Billboard • 2018

1.2. Sự bất đối xứng

Khi người ta nghe về sự bất đối xứng, họ thường nghĩ về sự thiếu cân bằng nhưng thực ra sự baast đối xứng chứa đựng còn nhiều điều hơn thế. Những nhà thiết kế có thể sử dụng nó để tạo ra sự hài hòa và cân bằng tổng thể thiết kế với việc tránh những sự cân bằng truyền thống một cách được định trước. Bạn có thể trải nghiệm và chơi đùa với những thành phần thiết kế mà bạn đang sử dụng, như kiểu chữ, những hình khối đối xứng hoặc bản dựng 3D để tạo ra một kết quả độc nhất. Hãy nhớ rằng mắt của người dùng sẽ nhìn những thành phần có kích thước lớn đầu tiên và tương tự như thế.

(1) Tác giả: CFC - Dự án: EASY PEASY
(1) Tác giả: CFC – Dự án: EASY PEASY
(2) Tác giả: CFC - Dự án: EASY PEASY
(2) Tác giả: CFC – Dự án: EASY PEASY
(3) Tác giả: Jason Miller, Mother Design - Dự án: AIGA;
(3) Tác giả: Jason Miller, Mother Design – Dự án: AIGA;

————-

(1), (2) Tác giả: CFC – Dự án: EASY PEASY; (3) Tác giả: Jason Miller,  Mother Design – Dự án: AIGA;

1.3 Hiệu ứng chuyển động

Những hiệu ứng chuyển động nhỏ trên một trang web, trong một mẩu quảng cáo hay trong thế kế ứng dụng có thể khiến người dùng tương tác nhiền hơn với những đối tượng mà bạn quảng cáo. Những loại hiệu ứng chuyển động này có thể được tích hợp trong bất cứ môi trường nào.

(1) Tác giả: Eduard Mykhailov - Dự án: OK
(1) Tác giả: Eduard Mykhailov – Dự án: OK
(2) Tác giả: Markus Magnusson - Dự án: Boyz
(2) Tác giả: Markus Magnusson – Dự án: Boyz
(3) Tác giả: Markus Magnusson - Dự án: Channel Surfing
(3) Tác giả: Markus Magnusson – Dự án: Channel Surfing
(4) Tác giả: Markus Magnusson - Dự án: Astronaut;
(4) Tác giả: Markus Magnusson – Dự án: Astronaut;
(5) Tác giả: Aleksey Vasiliev - Dự án: Flowers
(5) Tác giả: Aleksey Vasiliev – Dự án: Flowers
(6) Tác giả: Gleb Kuznetsov✈ - Dự án: Organic Artificial Intelligence design;
(6) Tác giả: Gleb Kuznetsov✈ – Dự án: Organic Artificial Intelligence design;
(7) Tác giả: Aslan A. - Dự án: MyTaxi Driver
(7) Tác giả: Aslan A. – Dự án: MyTaxi Driver

————-

(1) Tác giả: Eduard Mykhailov – Dự án: OK; (2) Tác giả: Markus Magnusson – Dự án: Boyz; (3) Tác giả: Markus Magnusson – Dự án: Channel Surfing;  (4) Tác giả: Markus Magnusson – Dự án: Astronaut;  (5) Tác giả: Aleksey Vasiliev  – Dự án: Flowers; (6) Tác giả: Gleb Kuznetsov✈  – Dự án: Organic Artificial Intelligence design; (7) Tác giả:  Aslan A. – Dự án: MyTaxi Driver

1.4 Phong cách eclectic

Hợp nhất những ý tưởng từ một dải rộng và đa dạng các nguồn khác nhau có thể mang lại một kết quả tuyệt vời. Một cách tiếp cận chiết trung đối với thiết kế có thể khá thách thức nhưng nó chắc chắn có thể đưa tới một điểm nhận diện không lẫn vào đâu được cho dự án thiết kế của bạn.

(1) Tác giả: Slava Kornilov - Dự án: FRASH Canada
(1) Tác giả: Slava Kornilov – Dự án: FRASH Canada
(2) Tác giả: Caroline Blanchette, PINCH Martin Tremblay - Dự án: O L A B_Contessa
(2) Tác giả: Caroline Blanchette, PINCH Martin Tremblay – Dự án: O L A B_Contessa
(3) Tác giả: Maxime Francout - Dự án: Festival International de Jazz de Montréal;
(3) Tác giả: Maxime Francout – Dự án: Festival International de Jazz de Montréal;
(4) Tác giả: Marion Ben-Lisa - Dự án: FÊTE DE TROP
(4) Tác giả: Marion Ben-Lisa – Dự án: FÊTE DE TROP

​​​​​​​————-

(1) Tác giả: Slava Kornilov – Dự án: FRASH Canada; (2) Tác giả: Caroline Blanchette, PINCH Martin Tremblay – Dự án: O L A B_Contessa;  (3) Tác giả: Maxime Francout – Dự án: Festival International de Jazz de Montréal; (4) Tác giả: Marion Ben-Lisa – Dự án: FÊTE DE TROP ;

1.5 Chuyển sắc vẫn là xu hướng trong năm 2019

Những hiệu ứng chuyển sắc đã chứng kiến một sự trở lại đáng chú ý trong nửa cuối năm 2017 và cả năm 2018 và chúng vẫn sẽ giữ được ngôi vị này thậm chí trong năm 2019. Với những cái tên lớn như Apple hay Instagram sử dụng hiệu ứng này trong hệ thống thương hiệu của họ, đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn mang lại chiến thắng trong năm 2019 tới đây.

(1) Tác giả: Vasjen Katro - Dự án: Baugasm Season #3
(1) Tác giả: Vasjen Katro – Dự án: Baugasm Season #3
(2) Tác giả: Mateusz Machalski - Dự án: Selfie – Exhibition ID;
(2) Tác giả: Mateusz Machalski – Dự án: Selfie – Exhibition ID;
(3) Tác giả: Belu — - Dự án: Hedgehog Fibres
(3) Tác giả: Belu — – Dự án: Hedgehog Fibres

————-

(1) Tác giả: Vasjen Katro – Dự án: Baugasm Season #3 ; (2) Tác giả: Mateusz Machalski – Dự án: Selfie – Exhibition ID;  (3) Tác giả: Belu — – Dự án: Hedgehog Fibres

​​​​​​​1.6 Thiết kế theo phong cách isometric

Chúng tôi đã chứng kiến xu hướng thiết kế isometric trong một vài năm gần đây, nhưng trong năm 2019, với sự nổi lên của hình minh họa trước tất cả những lĩnh vực thiết kế khác, chúng tôi thực sự phải liệt kê xu hướng này trong bài viết của mình.

 

(1) Tác giả: MORPHINE Motion Graphics - Dự án: McDonald's Monopoly
(1) Tác giả: MORPHINE Motion Graphics – Dự án: McDonald’s Monopoly
(2) Tác giả: Igor Kozak; Rocketboy Studio - Dự án: 10012;
(2) Tác giả: Igor Kozak; Rocketboy Studio – Dự án: 10012;
(3) Tác giả: Cristian Malagón Garcia, Núria Madrid - Dự án: Increment Mag issue 4
(3) Tác giả: Cristian Malagón Garcia, Núria Madrid – Dự án: Increment Mag issue 4
(4) Tác giả: Peter Tarka, Mateusz Krol - Dự án: Adobe Government;
(4) Tác giả: Peter Tarka, Mateusz Krol – Dự án: Adobe Government;
(5) Tác giả: Igor Kozak; Rocketboy Studio - Dự án: 10012
(5) Tác giả: Igor Kozak; Rocketboy Studio – Dự án: 10012
(6) Tác giả: Mohamed Samir - Dự án: Fast Company — 100 Most Creative People 2018
(6) Tác giả: Mohamed Samir – Dự án: Fast Company — 100 Most Creative People 2018

————-

(1) Tác giả: MORPHINE Motion Graphics – Dự án: McDonald’s Monopoly; (2) Tác giả: Igor Kozak; Rocketboy Studio – Dự án: 10012;  (3) Tác giả: Cristian Malagón Garcia, Núria Madrid – Dự án: Increment Mag issue 4; (4) Tác giả: Peter Tarka, Mateusz Krol – Dự án: Adobe Government; (5) Tác giả: Igor Kozak; Rocketboy Studio – Dự án: 10012; (6) Tác giả: Mohamed Samir – Dự án: Fast Company — 100 Most Creative People 2018;

1.7 Công nghệ thực tế tăng cường

Công nghệ thực tế tăng cường đang tự khiến nó hiện diện trong nhiều lĩnh vực như thiết kế web hay thiết kế phần mềm ứng dụng. Nhiều cửa hàng trực tuyến cũng đã thử nghiệm sử dụng công nghệ mới mẻ này trong hệ thống website của mình. Đây là một xu hướng khá mới để thu hút sự chú ý của người xem trong năm 2019.

(1) Tác giả: Clémence Gouy - Dự án: MANIFACTORY
(1) Tác giả: Clémence Gouy – Dự án: MANIFACTORY
(2) Tác giả: Manon Louart - Dự án: Mon Papi;
(2) Tác giả: Manon Louart – Dự án: Mon Papi;

————-

(1) Tác giả: Clémence Gouy – Dự án: MANIFACTORY; (2) Tác giả: Manon Louart – Dự án: Mon Papi;

1.8 Những bức ảnh chụp trông tự nhiên

Kỷ nguyên của những bức ảnh gốc được dàn dựng cầu kì đã qua và giờ đây những nhà thiết kế đang kiếm tìm những bức ảnh chụp trông tự nhiên hơn. Nói chung có thể miêu tả chúng là những bức ảnh gốc nhưng lại không trông giống như những bức ảnh gốc.

(1) Ảnh chụp bởi: Charles Deluvio
(1) Ảnh chụp bởi: Charles Deluvio
(2) Ảnh chụp bởi: Ivana Cajina
(2) Ảnh chụp bởi: Ivana Cajina
(3) Ảnh chụp bởi: Suad Kamardeen
(3) Ảnh chụp bởi: Suad Kamardeen
(4) Ảnh chụp bởi: Tetbirt Salim
(4) Ảnh chụp bởi: Tetbirt Salim

————-

Nguồn: unsplash.com (1) Ảnh chụp bởi: Charles Deluvio; (2) Ảnh chụp bởi: Ivana Cajina; (3) Ảnh chụp bởi: Suad Kamardeen; (4) Ảnh chụp bởi: Tetbirt Salim

53

Ngôi sao trong lĩnh vực UI/UX của năm

Adobe đã phát hành phần mềm mới tuyệt vời và đầy tính cạnh tranh này và họ đang cung cấp nó cho cộng đồng dưới dạng phần mềm miễn phí – tất nhiên là đi kèm một số giới hạn. Adobe XD là một giải pháp thiết kế UI/UX cho những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm để xây dựng những những thiết kế, bản mẫu, và chia sẽ những trải nghiệm người dùng, khi chúng quảng cáo trên trang web. Năm nay, đội phát triển XD kì vọng sẽ chuyển giao những tính năng chuyển động được cải thiện và những những thành phần UI chuyển động tốt hơn khi họ liên tục tung ra những bản cập nhật một cách thường xuyên.

Tác giả: Milo Themes - Dự án Etopium UI/UX;
Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium UI/UX;

————-

Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium UI/UX;

Những xu hướng thiết kế UX/UI

2.1 Ưu tiên những thiết bị di động

Khi Google thu thập dữ liệu về các trang web cho bộ máy tìm kiếm của hãng, họ đặt tiêu chí phản hồi tốt đối với thiết bị di động là hàng đầu, những trang web được thiết kế tối ưu cho thiết bị di động hiện tại là một sự ưu tiên hàng đầu nên không có gì ngạc nhiên khi ưu tiên những thiết bị di động đã trở thành một xu hướng. Thiết kế ưu tiên di động bắt đầu bởi việc thiết kế trang web cho người dùng di động trước và sau đó nhà thiết kế tạo ra một phiên bản khác cho những người dùng máy tính thông thường.

(1) Tác giả: Milo Themes - Dự án Etopium UI/UX
(1) Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium UI/UX
(2) Tác giả: fps ecosystem - Dự án: Budapest Park website redesign;
(2) Tác giả: fps ecosystem – Dự án: Budapest Park website redesign;
(3) Tác giả:Nikita Resh - Dự án: Logistics Corporate website | UX/UI Design;
(3) Tác giả:Nikita Resh – Dự án: Logistics Corporate website | UX/UI Design;

————-

(1) Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium UI/UX; ; (2) Tác giả: fps ecosystem – Dự án: Budapest Park website redesign;  (3) Tác giả:Nikita Resh   – Dự án: Logistics Corporate website | UX/UI Design;

2.2. Không gian âm (ngày càng phổ biến hơn sau các năm)

Nói ít hơn, thiết kế ít hơn nhưng lại mang lại nhiều hiệu quả hơn! Chúng tôi chứng kiến việc sử dụng của không gian âm trong tất cả các lĩnh vực thiết kế, nhưng chúng xuất hiện nhiều nhất là trong thiết kế web và thiết kế phần mềm ứng dụng.

(1) Tác giả: Alexander Plyuto - Dự án ZIPL v 3.0
(1) Tác giả: Alexander Plyuto – Dự án ZIPL v 3.0
(2) Tác giả: Alexander Plyuto - Dự án ZIPL v 3.0
(2) Tác giả: Alexander Plyuto – Dự án ZIPL v 3.0
(3) Tác giả: Alexander Plyuto - Dự án SUBURBIA
(3) Tác giả: Alexander Plyuto – Dự án SUBURBIA

————-

(1), (2)  Tác giả: Alexander Plyuto – Dự án ZIPL v 3.0; (3)  Tác giả: Alexander Plyuto – Dự án SUBURBIA

2.3 Những hình minh họa tùy biến

Như chúng tôi đã khẳng định trước đó, đây là một xu thế đáng chú ý tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm vửa qua. Từ những trang chủ, cho tới toàn bộ website, những hình minh họa tùy biến đang tràn qua ngành công nghiệp thiết kế web như một cơn bão.

(1) Tác giả: Daniel Tan - Dự án My Portfolio Website
(1) Tác giả: Daniel Tan – Dự án My Portfolio Website
(2) Tác giả: Nimasha Perera - Dự án: Illustration Pack;
(2) Tác giả: Nimasha Perera – Dự án: Illustration Pack;
(3) Tác giả: Milo Themes - Dự án Etopium UI/UX
(3) Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium UI/UX
4) Tác giả: Daniel Tan, Daphnie Loong - Dự án: Tofu Design - Website & Identity
4) Tác giả: Daniel Tan, Daphnie Loong – Dự án: Tofu Design – Website & Identity
(5) Tác giả: Mumtahina Hasnat, Mushfiq - Dự án: Evento App Design;
(5) Tác giả: Mumtahina Hasnat, Mushfiq – Dự án: Evento App Design;

————-

(1) Tác giả: Daniel Tan – Dự án My Portfolio Website; (2) Tác giả: Nimasha Perera – Dự án: Illustration Pack;  (3) Tác giả: Milo Themes – Dự án Etopium UI/UX;  (4) Tác giả: Daniel Tan, Daphnie Loong – Dự án: Tofu Design – Website & Identity; (5) Tác giả: Mumtahina Hasnat, Mushfiq – Dự án: Evento App Design;

​​​​​​​2.4 Những biểu tượng minh họa

Những biểu tượng linh động tuyến tính mà người ta thường gắn với những dịch vụ có thể được sử dụng để tạo ra những lớp lang trực quan và thu hút sự chú ý của người dùng tới những vùng mà bạn muốn họ để ý.

(1) Tác giả: Denis Shepovalov - Dự án: Illustration Constructor;
(1) Tác giả: Denis Shepovalov – Dự án: Illustration Constructor;
(2) Tác giả: Denis Shepovalov - Dự án: Illustration Constructor;
(2) Tác giả: Denis Shepovalov – Dự án: Illustration Constructor;
(3) Tác giả: Netguru Team - Dự án Trello Atlassian - Redesign;
(3) Tác giả: Netguru Team – Dự án Trello Atlassian – Redesign;

————-

(1),  (2) Tác giả: Denis Shepovalov – Dự án: Illustration Constructor; (3)  Tác giả:  Netguru Team – Dự án Trello Atlassian – Redesign;

2.5. Những hình khối bất đối xứng, hình học, dạng lỏng

Những hình dạng lỏng không phải điều gì quá mới mẻ, chúng tôi đã thấy chúng vào năm 2017 và 2018 nhưng chúng thậm chí sẽ còn phổ biến hơn vào năm 2019. Khi được kết hợp với những màu sắc táo bạn và những hiệu ứng chuyển sắc đậm nét, những hình khối dạng lỏng sẽ là một xu hướng thiết kế web quan trọng vào năm 2019.

(1) Tác giả: Mariusz Mitkow - Dự án: LuxuryClean UI/UX iOS App
(1) Tác giả: Mariusz Mitkow – Dự án: LuxuryClean UI/UX iOS App
(2) Tác giả: Eddie Lobanovskiy - Dự án: CrowdRise;
(2) Tác giả: Eddie Lobanovskiy – Dự án: CrowdRise;
(3) Tác giả: Tal Midyan, Lillie Ferris - Dự án: PharrellWilliams.com;
(3) Tác giả: Tal Midyan, Lillie Ferris – Dự án: PharrellWilliams.com;

————-

(1) Tác giả: Mariusz Mitkow – Dự án: LuxuryClean UI/UX iOS App; (2)  Tác giả: Eddie Lobanovskiy – Dự án: CrowdRise; (3)  Tác giả: Tal Midyan, Lillie Ferris – Dự án: PharrellWilliams.com;

​​​​​​​2.6 Nền dạng video

Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng những đoạn video trên một trang web có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi của người xem. Một đoạn video có thể giúp định vị thông điệp chỉ trong vài giây, nó có thể truyền đại thông điệp của bạn một cách nhanh chóng và có thể giữ chân người dùng lâu hơn trên trang web.

————-

Tác giả: Agency lg2 – Dự án: Vacances Air Canada | Digital Experience | lg2

2.7 Hiệu ứng chuyển động

Hiệu ứng chuyển động là một xu hướng lớn năm nay. Bạn có thể tìm thấy chúng trên những trang web hoặc thiết kế phần mềm ứng dụng. Những hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà cho nút bấm hoặc hiệu ứng trượt đẹp mắt dành cho một phần của trang web có thể tạo ra một sự khác biệt đúng nghĩa.

(1) Tác giả: Anton Skvortsov - Dự án: Desert road scroll animation
(1) Tác giả: Anton Skvortsov – Dự án: Desert road scroll animation
(2) Tác giả: Leo Natsume - Dự án: Destination for the trash;
(2) Tác giả: Leo Natsume – Dự án: Destination for the trash;
(3) Tác giả: Dannniel - Dự án: HQ Launch Animation Redesign;
(3) Tác giả: Dannniel – Dự án: HQ Launch Animation Redesign;
(4) Tác giả: Charles Patterson - Dự án: Invision Dự áns - Spaces iOS;
(4) Tác giả: Charles Patterson – Dự án: Invision Dự áns – Spaces iOS;
(5) Tác giả: Stan Yakusevich - Dự án: Mi Smart Home;
(5) Tác giả: Stan Yakusevich – Dự án: Mi Smart Home;
(6) Tác giả: Anton Skvortsov - Dự án: xore;
(6) Tác giả: Anton Skvortsov – Dự án: xore;

————-

(1) Tác giả: Anton Skvortsov – Dự án: Desert road scroll animation; (2) Tác giả: Leo Natsume – Dự án: Destination for the trash;  (3) Tác giả: Dannniel – Dự án: HQ Launch Animation Redesign; (4) Tác giả: Charles Patterson – Dự án: Invision Dự áns – Spaces iOS; (5) Tác giả: Stan Yakusevich – Dự án: Mi Smart Home; (6) Tác giả: Anton Skvortsov – Dự án: xore;

2.8 Những tương tác vi mô

Những tương tác vi mô là những hiệu ứng chuyển động kích cỡ nhỏ được sử dụng trên những nền tảng di động để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh tinh tế. Năm nay chúng ta thậm chí sẽ đi xa hơn bao giờ hết với những tương tác vi mô này. Chúng ta sẽ thấy những hiệu ứng chuyển động bị ẩn đằng sau mỗi thành phần thiết kế UI, không cần biết chúng có kích thước nhỏ đến như thế nào.

(1) Tác giả: Oleg Frolov - Dự án: Microinteractions V
(1) Tác giả: Oleg Frolov – Dự án: Microinteractions V
(2) Tác giả: Oleg Frolov - Dự án: Search icon interaction;
(2) Tác giả: Oleg Frolov – Dự án: Search icon interaction;
(3) Tác giả: Mauricio Bucardo - Dự án: Navigation Interaction
(3) Tác giả: Mauricio Bucardo – Dự án: Navigation Interaction
(4) Tác giả: Charles Patterson - Dự án: Made with InVision Studio
(4) Tác giả: Charles Patterson – Dự án: Made with InVision Studio
5) Tác giả: Hoang Nguyen - Dự án: Create New Document Tab Bar
5) Tác giả: Hoang Nguyen – Dự án: Create New Document Tab Bar
(6) Tác giả: Dannniel - Dự án: Tab Bar Cube Interaction
(6) Tác giả: Dannniel – Dự án: Tab Bar Cube Interaction
(6) Tác giả: Vlad Fedoseyev - Dự án: Tabbar Exploration
(6) Tác giả: Vlad Fedoseyev – Dự án: Tabbar Exploration

————-

(1) Tác giả: Oleg Frolov – Dự án: Microinteractions V; (2) Tác giả: Oleg Frolov – Dự án: Search icon interaction;  (3) Tác giả:  Mauricio Bucardo – Dự án: Navigation Interaction; (4) Tác giả: Charles Patterson – Dự án:  Made with InVision Studio; (5) Tác giả:  Hoang Nguyen – Dự án: Create New Document Tab Bar; (6) Tác giả: Dannniel – Dự án: Tab Bar Cube Interaction; (6) Tác giả:  Vlad Fedoseyev – Dự án: Tabbar Exploration

​​​​​​​2.9 Những font chữ táo bạo thế chân cho những hình ảnh đậm nét

Cùng với việc kiểu chữ ngày càng phát triển và tiếp cận với những đỉnh cao mới, nhiều công ty lớn như Apple chọn cách đưa ra tuyên ngôn thương hiệu thông qua những kiểu chữ táo bạn. Trong nhiều trường hợp, kiểu chữ đang thay thế cho vị trí của hình ảnh.

(1) Tác giả: Yi Shi - Dự án: Yi Shi Portfolio;
(1) Tác giả: Yi Shi – Dự án: Yi Shi Portfolio;
(2) Tác giả: Hrvoje Grubisic, Bornfight Company - Dự án: Bornfight — Digital Innovation Company;
(2) Tác giả: Hrvoje Grubisic, Bornfight Company – Dự án: Bornfight — Digital Innovation Company;

————-

(1) Tác giả: Yi Shi – Dự án: Yi Shi Portfolio; (2) Tác giả: Hrvoje Grubisic, Bornfight Company – Dự án: Bornfight — Digital Innovation Company;

2.10 Khung lưới bị phá vỡ và những thành phần thiết kế chồng lên nhau

Những thành phần thiết kế chồng chất nhau trong thiết kế web đã hiện diện trong vài năm gần đây và khi kết hợp với khung lưới bị phá vỡ, chúng có thể tọa ra một bố cục sáng tạo độc nhất. Hãy luôn luôn ưu tiên trải nghiệm cho những thiết bị di động nhé!

(1) Tác giả: Abhishek Biswas - Dự án: Meaww;
(1) Tác giả: Abhishek Biswas – Dự án: Meaww;
; (2) Tác giả: Daniel Tan - Dự án: Aero - Airline Flight Booking UI/UX;
; (2) Tác giả: Daniel Tan – Dự án: Aero – Airline Flight Booking UI/UX;
(3) Tác giả: Slava Kornilov - Dự án: FRASH Canada;
(3) Tác giả: Slava Kornilov – Dự án: FRASH Canada;
(4) Tác giả: Soongyu Gwon, D.FY creative studio - Dự án: The D.FY you know, but better.
(4) Tác giả: Soongyu Gwon, D.FY creative studio – Dự án: The D.FY you know, but better.
(5) Tác giả: Ovik Mooshlyan - Dự án: Cittá | Furniture website concept;
(5) Tác giả: Ovik Mooshlyan – Dự án: Cittá | Furniture website concept;
(6) Tác giả: Soongyu Gwon, D.FY creative studio - Dự án: The D.FY you know, but better.;
(6) Tác giả: Soongyu Gwon, D.FY creative studio – Dự án: The D.FY you know, but better.;

————-

(1) Tác giả: Abhishek Biswas – Dự án: Meaww; (2) Tác giả: Daniel Tan – Dự án: Aero – Airline Flight Booking UI/UX; (3) Tác giả: Slava Kornilov – Dự án: FRASH Canada; (4) Tác giả: Soongyu Gwon, D.FY creative studio – Dự án: The D.FY you know, but better.; (5) Tác giả: Ovik Mooshlyan – Dự án: Cittá | Furniture website concept; (6) Tác giả: Soongyu Gwon, D.FY creative studio – Dự án: The D.FY you know, but better.;

​​​​​​​2.11 Những hình minh họa dạng 3D

Hình minh họa 3D đã có một bước tiến vượt bậc trong năm vừa qua khi những thương hiệu lớn sử dụng 3D dựng cho những sản phẩm như: giày dép, xe cộ thể thao, thiết kế bao bì và nhiều ứng dụng hơn thế nữa.

(1) Tác giả: spiilka design büro - Dự án: Megogo Brand Identity;
(1) Tác giả: spiilka design büro – Dự án: Megogo Brand Identity;
(2) Tác giả: Apus Agency - Dự án: Teleset Plus. Telecommunication company;
(2) Tác giả: Apus Agency – Dự án: Teleset Plus. Telecommunication company;

————-

(1) Tác giả: spiilka design büro  – Dự án: Megogo Brand Identity; (2) Tác giả:  Apus Agency – Dự án: Teleset Plus. Telecommunication company;

95

  1. Những xu hướng về kiểu chữ

3.1. Lớn.Táo bạo.Hiệu quả hơn

Các kiểu chữ hiện nay đang bắt đầu lớn hơn và đậm nét hơn, khiến đây trở thành một xu hướng mà chúng ta có thể bắt gặp trong dự đoán trào lưu của mỗi năm. Chìa khóa thành công khi bạn sử dụng một kiểu chữ lớn là: tối giản hết mức có thể, nếu không thì thiết kế có thể bị quá chật chội và không còn hấp dẫn chút nào nữa.

(1) Tác giả: Murmure • - Dự án: Trempo;
(1) Tác giả: Murmure • – Dự án: Trempo;
(2) Tác giả: Gabriel Figueiredo - Dự án: GRAÚNA / Typeface;
(2) Tác giả: Gabriel Figueiredo – Dự án: GRAÚNA / Typeface;
(3) Tác giả: Avant Post - Dự án: Les Salins 2018/2019
(3) Tác giả: Avant Post – Dự án: Les Salins 2018/2019
(4) Tác giả: Morgan Stephens - Dự án: Women‘s Foundation 25th Anniversary Campaign;
(4) Tác giả: Morgan Stephens – Dự án: Women‘s Foundation 25th Anniversary Campaign;

————-

(1) Tác giả: Murmure • – Dự án: Trempo; (2) Tác giả:  Gabriel Figueiredo – Dự án: GRAÚNA / Typeface; (3) Tác giả:  Avant Post – Dự án: Les Salins 2018/2019; (4) Tác giả:  Morgan Stephens – Dự án: Women‘s Foundation 25th Anniversary Campaign;

3.2 Những font chữ tùy biến

Nhiều thương hiệu lớn sở hữu những font chữ thửa riêng cho mình. Điều này đảm bảo cho những công ty này nhận diện độc đáo.

100 101 102 103 104

————-

 Tác giả: Hans Christian Øren – Dự án: Nike custom typeface;

105

  1. Những xu hướng thiết kế thương hiệu và logo

4.1 Làm việc với những kênh màu sắc

Cho dù chúng tôi đã chứng kiến xu hướng này rất nhiều trong năm 2018, nó cũng vẫn tương mới trong năm 2019. Việc làm việc với những kênh màu sắc giúp bạn có thể tạo ra những kết quả xuất sắc. Hãy xem qua những ví dụ điển hình về những thiết kế sáng tạo sau đây:

106 107 108 109 110 111

————-

Tác giả: Melissa Baillache, Jason Little, Johanna Roca – Dự án: Queensland Theatre 2019;

4.2 Hình minh họa trong thiết kế thương hiệu

Chúng tôi có thể bắt gặp chúng trong tất cả các lĩnh vực thiết kế và chúng tôi thực sự yêu thích chúng! Một hình minh họa tốt chắc chắn có thể mang lại sự khác biệt độc nhất cho bất cứ thiết kế poster, nhận dạng thương hiệu hay ấn bản nào.

(1) Tác giả: Kervin Brisseaux - Dự án: BURIZU: CHAPTER 1;
(1) Tác giả: Kervin Brisseaux – Dự án: BURIZU: CHAPTER 1;
(2) Tác giả: Tracy Thanh Trần - Dự án: MOSAIC – Fictional Nation Branding;
(2) Tác giả: Tracy Thanh Trần – Dự án: MOSAIC – Fictional Nation Branding;
(3) Tác giả: our own night - Dự án: Concept Art/ NIKE WOMEN;
(3) Tác giả: our own night – Dự án: Concept Art/ NIKE WOMEN;
(4) Tác giả: Mustafa Akülker, MONAJANS ® - Dự án: La Casiana Coffee Branding;
(4) Tác giả: Mustafa Akülker, MONAJANS ® – Dự án: La Casiana Coffee Branding;
(5) Tác giả: Elina Bouyssou - Dự án: Toulouse 2018 "Empreintes Culturelles";
(5) Tác giả: Elina Bouyssou – Dự án: Toulouse 2018 “Empreintes Culturelles”;

————-

 (1) Tác giả: Kervin Brisseaux – Dự án: BURIZU: CHAPTER 1;  (2) Tác giả: Tracy Thanh Trần – Dự án: MOSAIC – Fictional Nation Branding; (3) Tác giả: our own night – Dự án: Concept Art/ NIKE WOMEN; (4) Tác giả: Mustafa Akülker,  MONAJANS ®   – Dự án: La Casiana Coffee Branding; (5) Tác giả: Elina Bouyssou – Dự án: Toulouse 2018 “Empreintes Culturelles”;

4.3 Những logo với hiệu ứng chuyển động

Khi hiệu ứng chuyển động tràn ngập tất cả những lĩnh vực thiết kế, chúng ta cũng cần gọi tên chúng trong thiết kế logo. Hãy xem qua những thiết kế logo tuyệt vời này nhé:

(1) Tác giả: Jelio Dimitrov - Dự án: Pixelpal;
(1) Tác giả: Jelio Dimitrov – Dự án: Pixelpal;
(2) Tác giả: Maksym Baluiev, Maksim Marakhovskyi - Dự án: Soroka Store;
(2) Tác giả: Maksym Baluiev, Maksim Marakhovskyi – Dự án: Soroka Store;
(3) Tác giả: Fraser Davidson - Dự án: Rebrand;
(3) Tác giả: Fraser Davidson – Dự án: Rebrand;
; (4) Tác giả: Bojan Mesar - Dự án: dashX - Logo & Preloader;
; (4) Tác giả: Bojan Mesar – Dự án: dashX – Logo & Preloader;
5) Tác giả: Balkan Brothers - Dự án: Patch;
5) Tác giả: Balkan Brothers – Dự án: Patch;
(6) Tác giả: Artem - Dự án: Osmo;
(6) Tác giả: Artem – Dự án: Osmo;
(7) Tác giả: Daniel Bodea - Dự án: pigup;
(7) Tác giả: Daniel Bodea – Dự án: pigup;

————-

 (1) Tác giả: Jelio Dimitrov – Dự án: Pixelpal;  (2) Tác giả: Maksym Baluiev, Maksim Marakhovskyi – Dự án: Soroka Store; (3) Tác giả: Fraser Davidson – Dự án: Rebrand; (4) Tác giả: Bojan Mesar   – Dự án: dashX – Logo & Preloader; (5) Tác giả: Balkan Brothers – Dự án: Patch;  (6) Tác giả: Artem – Dự án: Osmo; (7) Tác giả: Daniel Bodea  – Dự án: pigup;

124

  1. Những xu hướng đồ họa chuyển động

5.1 Hiệu ứng hạt

Hiệu ứng hạt thường được áp dụng cho những hoạt họa 2D nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho những thiết kế 3D nữa.

(1) Tác giả: Renaud Lavency - Dự án: 10 - R.O x KONOBA - FILM;
(1) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: 10 – R.O x KONOBA – FILM;
(2) Tác giả: John Hughes - Dự án: Etsy Plus
(2) Tác giả: John Hughes – Dự án: Etsy Plus
(3) Tác giả: Studio Ianus - Dự án: Buon Ferragosts;
(3) Tác giả: Studio Ianus – Dự án: Buon Ferragosts;
(4) Tác giả: Renaud Lavency - Dự án: 10 - R.O x KONOBA - FILM;
(4) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: 10 – R.O x KONOBA – FILM;
(5) Tác giả: WEI _ - Dự án: 动效系列插画 ;
(5) Tác giả: WEI _ – Dự án: 动效系列插画 ;
(6) Tác giả: Renaud Lavency - Dự án: 10 - R.O x KONOBA - FILM;​​​​​​​
(6) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: 10 – R.O x KONOBA – FILM;​​​​​​​

————-

 (1) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: 10 – R.O x KONOBA – FILM;  (2) Tác giả: John Hughes – Dự án: Etsy Plus;  (3) Tác giả: Studio Ianus – Dự án: Buon Ferragosts; (4) Tác giả: Renaud Lavency   – Dự án: 10 – R.O x KONOBA – FILM; (5) Tác giả: WEI _   – Dự án: 动效系列插画 ; (6) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: 10 – R.O x KONOBA – FILM;​​​​​​​

5.2 Những hoạt họa phẳng 2D

Tuy trong thiết kế minh họa, phong cách phẳng đã được thay thế dần bởi xu hướng nửa phẳng với chiều sâu được tạo bởi bóng đổ và hiệu ứng chuyển sắc, trong thiết kế chuyển động thì phong cách phẳng vẫn chiếm ưu thế không thể bàn cãi. Hoạt họa 2D tạo ra chuyển động trong một không gian nghệ thuật hai chiều. Hầu hết các hoạt họa đều dựa trên một cốt truyện trong đó hành động chính được vẽ với hình thức của một cuốn truyện tranh. Với sự chuyển tiếp mượt mà nó có thể thu hút sự chú ý của người dùng và bằng cách này thông điệp của bạn có thể tiếp cận người dùng một cách dễ dàng

 (1) Tác giả: Renaud Lavency - Dự án: L'Oups;
(1) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: L’Oups;
(2) Tác giả: MANIFACTORY - Dự án: Tranquío;
(2) Tác giả: MANIFACTORY – Dự án: Tranquío;
(3) Tác giả: Renaud Lavency - Dự án: L'Oups;
(3) Tác giả: Renaud Lavency – Dự án: L’Oups;

————-

 (1), (3) Tác giả: Renaud Lavency   – Dự án: L’Oups;  (2) Tác giả: MANIFACTORY  – Dự án: Tranquío;

5.3 Hoạt họa 3D

Hoạt họa 3D trông hùng vĩ và có thể quảng cáo cho sản phẩm của bạn một cách hiệu quả bất chấp bạn đang bán món đồ gì. Hầu hết những thương hiệu lớn sử dụng hoạt họa 3D trong những chiến dịch quảng cáo của họ bởi nó mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao.

 (1) Tác giả: EJ Hassenfratz - Dự án: Cineversity Promo;
(1) Tác giả: EJ Hassenfratz – Dự án: Cineversity Promo;
(2) Tác giả: Fabricio Rosa Marques - Dự án: Pitch.com Launch;
(2) Tác giả: Fabricio Rosa Marques – Dự án: Pitch.com Launch;
(3) Tác giả: R A D I O - Dự án: Double taps;
(3) Tác giả: R A D I O – Dự án: Double taps;
(4) Tác giả: Jeremy Woons - Dự án: Executive Producer;
(4) Tác giả: Jeremy Woons – Dự án: Executive Producer;
(5) Tác giả: Randy Archie - Dự án: The Curious Case of an Eggplant;
(5) Tác giả: Randy Archie – Dự án: The Curious Case of an Eggplant;

————-

 (1) Tác giả: EJ Hassenfratz – Dự án: Cineversity Promo;  (2) Tác giả: Fabricio Rosa Marques – Dự án: Pitch.com Launch; (3) Tác giả: R A D I O – Dự án: Double taps; (4) Tác giả: Jeremy Woons – Dự án: Executive Producer; (5) Tác giả: Randy Archie – Dự án: The Curious Case of an Eggplant;

139

  1. Những xu hướng thiết kế bao bì

6.1 Những màu sắc táo bạo

Đây là một xu hướng mà chúng tôi chứng kiến sự trỗi dậy trong những năm gần đây trong lĩnh vực thiết kế bao bì. Năm 2019, xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.

(1) Tác giả: Christopher Stanko - Dự án: T2 Tea Core Range 2018 ;
(1) Tác giả: Christopher Stanko – Dự án: T2 Tea Core Range 2018 ;
(2) Tác giả: ohSeven studio - Dự án: ETUDE HOUSE;
(2) Tác giả: ohSeven studio – Dự án: ETUDE HOUSE;
(3) Tác giả: Firmalt ⋅ - Dự án: Maraca;
(3) Tác giả: Firmalt ⋅ – Dự án: Maraca;
(4) Tác giả: ivory ho - Dự án: 陽光菓菓 果乾包裝;
(4) Tác giả: ivory ho – Dự án: 陽光菓菓 果乾包裝;
(5) Tác giả: Firmalt ⋅ - Dự án: Maraca;
(5) Tác giả: Firmalt ⋅ – Dự án: Maraca;
(6) Tác giả: Christopher Stanko - Dự án: T2 Tea Core Range 2018;
(6) Tác giả: Christopher Stanko – Dự án: T2 Tea Core Range 2018;
(7) Tác giả: vegrande ® - Dự án: MIX EAT;
(7) Tác giả: vegrande ® – Dự án: MIX EAT;

————-

 (1) Tác giả: Christopher Stanko – Dự án: T2 Tea Core Range 2018 ;  (2) Tác giả: ohSeven studio – Dự án: ETUDE HOUSE; (3) Tác giả: Firmalt ⋅ – Dự án: Maraca; (4) Tác giả: ivory ho – Dự án: 陽光菓菓 果乾包裝; (5) Tác giả: Firmalt ⋅ – Dự án: Maraca; (6) Tác giả: Christopher Stanko – Dự án: T2 Tea Core Range 2018; (7) Tác giả: vegrande ® – Dự án: MIX EAT;

6.2 Những vật liệu phi truyền thống

Thiết kế bao bì sản phẩm đã trở thành một lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm trong làng thiết kế nói chung, với những vật liệu khác thường được sử dụng để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Không rác thải, những vật liệu sinh học như bao bì “có thể trồng được” – loại vật liệu lớn lên giống như một cây thực sự khi được vùi trong đất, bao bì có thể ăn được, những loại vật liệu phản ứng với âm nhạc, những bao bì từ cellulose phát triển trên người bạn, là những loại vật liệu mới được sử dụng bởi những thương hiệu trẻ và cấp tiến.

(1) Tác giả: fagerström ® - Dự án: unPacked;
(1) Tác giả: fagerström ® – Dự án: unPacked;
(2) Tác giả: fagerström ® - Dự án: unPacked;
(2) Tác giả: fagerström ® – Dự án: unPacked;
(3) Tác giả: fagerström ® - Dự án: unPacked;
(3) Tác giả: fagerström ® – Dự án: unPacked;
(4) Tác giả: Jerome & Zimmerman, Antonio R Ayala, Sofía Maltos, Lorena Amaya, Luis De Hoyos Altamirano - Dự án: Brives;
(4) Tác giả: Jerome & Zimmerman, Antonio R Ayala, Sofía Maltos, Lorena Amaya, Luis De Hoyos Altamirano – Dự án: Brives;
(5) Tác giả: Jerome & Zimmerman, Antonio R Ayala, Sofía Maltos, Lorena Amaya, Luis De Hoyos Altamirano - Dự án: Brives;
(5) Tác giả: Jerome & Zimmerman, Antonio R Ayala, Sofía Maltos, Lorena Amaya, Luis De Hoyos Altamirano – Dự án: Brives;

————-

 (1), (2), (3) Tác giả: fagerström ® – Dự án: unPacked;  (4), (5) Tác giả: Jerome & Zimmerman, Antonio R Ayala, Sofía Maltos, Lorena Amaya, Luis De Hoyos Altamirano – Dự án: Brives;

​​​​​​​6.3 Những vật liệu tự nhiên

Những vật liệu tự nhiên như gỗ sẽ luôn luôn là xu hướng đối với thiết kế bao bì sản phẩm. Da, gỗ, bìa giấy dày hoặc cellulose sản xuất từ vật liệu tái chế là một vài trong số những vật liệu tự nhiên được sử dụng trong thiết kế bao bì đóng gói.

(1) Tác giả: Jerry Chiang - Dự án: Kins;
(1) Tác giả: Jerry Chiang – Dự án: Kins;
(2) Tác giả: Razom Studio - Dự án: TAKAVA;
(2) Tác giả: Razom Studio – Dự án: TAKAVA;

————-

(1) Tác giả: Jerry Chiang – Dự án: Kins;  (2) Tác giả: Razom Studio  – Dự án: TAKAVA;

​​​​​​​6.4 Những font chữ lớn

Như chúng tôi đã nhắc tới ở phần trên của bài viết, những kiểu font lớn là xu hướng không tránh khỏi trong năm 2019. Một từ ngữ mạnh mẽ có thể là đủ để tạo ra một bao bì táo bạo. Sử dụng một tổ hợp của những chữ cái in hoa và những chữ cái in thường với font chữ lớn, bạn có thể tạo ra một bộ bao bì sản phẩm thành công.

(1) Tác giả: Beetroot Design - Dự án: Onassis Cultural Centre;
(1) Tác giả: Beetroot Design – Dự án: Onassis Cultural Centre;
(2) Tác giả: BR/BAUEN Design Group - Dự án: Diferentona;
(2) Tác giả: BR/BAUEN Design Group – Dự án: Diferentona;
(3) Tác giả: Gianluca Ciancaglini, Alessandro Latela, Paolo Angelini - Dự án: Unikit;
(3) Tác giả: Gianluca Ciancaglini, Alessandro Latela, Paolo Angelini – Dự án: Unikit;
(4) Tác giả: Luminous Design Group - Dự án: Aloe Packaging;
(4) Tác giả: Luminous Design Group – Dự án: Aloe Packaging;
(5) Tác giả: Firmalt ⋅ - Dự án: Maraca;
(5) Tác giả: Firmalt ⋅ – Dự án: Maraca;

————-

(1) Tác giả: Beetroot Design – Dự án: Onassis Cultural Centre;  (2) Tác giả: BR/BAUEN Design Group – Dự án: Diferentona; (3) Tác giả: Gianluca Ciancaglini, Alessandro Latela,  Paolo Angelini – Dự án: Unikit; (4) Tác giả: Luminous Design Group – Dự án: Aloe Packaging;  (5) Tác giả: Firmalt ⋅ – Dự án: Maraca;

6.5 Chủ nghĩa tối giản

Ít nhưng lại hiệu quả hơn nhiều! Mặc dù đôi khi bạn cố gắng nhồi nhét thật nhiều text hay các font chữ khác nhau vào bao bì sản phẩm của mình, điều này có thể dẫn tới một thiết kế chật chội và ngột ngạt.

(1) Tác giả: Estudio Pum - Dự án: Intrínsecos;
(1) Tác giả: Estudio Pum – Dự án: Intrínsecos;
(2) Tác giả: F61 Work Room, Anatoly Vasiliev, Alan Bur - Dự án: Gelateria Di Neve;
(2) Tác giả: F61 Work Room, Anatoly Vasiliev, Alan Bur – Dự án: Gelateria Di Neve;
(3) Tác giả: Morgan Stephens - Dự án: Vineoh!;
(3) Tác giả: Morgan Stephens – Dự án: Vineoh!;
(4) Tác giả: F61 Work Room, Anatoly Vasiliev, Alan Bur - Dự án: Gelateria Di Neve;
(4) Tác giả: F61 Work Room, Anatoly Vasiliev, Alan Bur – Dự án: Gelateria Di Neve;
(5) Tác giả: Erik Musin, Timofei Popandopulo, Aleksey Zadorozhnyi - Dự án: J. Curl;
(5) Tác giả: Erik Musin, Timofei Popandopulo, Aleksey Zadorozhnyi – Dự án: J. Curl;

————-

(1) Tác giả: Estudio Pum – Dự án: Intrínsecos;  (2) Tác giả: F61 Work Room, Anatoly Vasiliev, Alan Bur – Dự án: Gelateria Di Neve; (3) Tác giả: Morgan Stephens – Dự án: Vineoh!;   (4) Tác giả: F61 Work Room, Anatoly Vasiliev, Alan Bur – Dự án: Gelateria Di Neve; (5) Tác giả:  Erik Musin,  Timofei Popandopulo, Aleksey Zadorozhnyi – Dự án: J. Curl;

​​​​​​​6.6 Hình minh họa

Chúng tôi kết thúc danh sách xu hướng thiết kế năm 2019 của mình, như chúng tôi đã nói, với hình minh họa vốn đang tràn lan khắp các lĩnh vực thiết kế, và tất nhiên, thiết kế bao bì sản phẩm cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

(1) Tác giả: Meroo Seth, Nachiket Jadhav - Dự án: Auster Packaging;
(1) Tác giả: Meroo Seth, Nachiket Jadhav – Dự án: Auster Packaging;
(2) Tác giả: Apus Agency, Isaev Vladimir - Dự án: Biji Coffee Company;
(2) Tác giả: Apus Agency, Isaev Vladimir – Dự án: Biji Coffee Company;

 

 

(4) Tác giả: Joanna Lisowiec - Dự án: Folklore Society Gin;
(4) Tác giả: Joanna Lisowiec – Dự án: Folklore Society Gin;

167

(5) Tác giả: Andreas Roosson - Dự án: coffee beans ;
(5) Tác giả: Andreas Roosson – Dự án: coffee beans ;
(6) Tác giả: Jasmijn Evans - Dự án: Ah hagel packaging;
(6) Tác giả: Jasmijn Evans – Dự án: Ah hagel packaging;

————-

(1) Tác giả: Meroo Seth, Nachiket Jadhav – Dự án: Auster Packaging;  (2) Tác giả: Apus Agency, Isaev Vladimir – Dự án: Biji Coffee Company; (4) Tác giả: Joanna Lisowiec – Dự án: Folklore Society Gin;  (5) Tác giả: Andreas Roosson  – Dự án: coffee beans ;  (6) Tác giả: Jasmijn Evans – Dự án: Ah hagel packaging;

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích tuyển tập xu hướng chúng tôi đưa ra cho năm 2019 và thấy chúng hữu ích.

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Nguồn: behance.net

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay