THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02-09-2019


Trường dpi xin thông báo đến toàn thể học viên Dài hạn, Chuyên đề lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2019 như sau:
? Thời gian nghỉ lễ: Nghỉ từ thứ 6, ngày 30/08/2019 đến hết thứ 2, ngày 02/09/2019.
? Thời gian hoạt động trở lại: Từ thứ 3, ngày 03/09/2019
Thân chúc tất cả học viên, giáo viên và nhân viên dpi có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ.

Trân trọng!

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay