THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05


Trường dpi xin thông báo đến toàn thể học viên Dài hạn, Chuyên đề lịch Nghỉ Lễ Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam 30/04 và Quốc Tế Lao Động 01/05 như sau:

✦ Thời gian nghỉ: Từ thứ 5, ngày 30/04/2020 đến hết thứ 7, ngày 02/05/2020.
✦ Thời gian hoạt động trở lại: Từ thứ 2, ngày 04/05/2020.

Thân chúc tất cả học viên, giáo viên và nhân viên dpi có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ.

Trân trọng!

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay