Phát triển Ý tưởng

Học viên học cách phân biệt sự khác nhau giữa ý tưởng (idea) và cấu trúc khái niệm (concept). Môn học này cung cấp nhiều ví dụ từ những khái niệm hiện tại ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Học viên được yêu cầu tạo nên một dự án nhỏ dùng những ý tưởng mà họ có để hình thành nên cấu trúc khái niệm thú vị. Lớp này tạo cơ hội cho học viên trải nghiệm tầm quan trọng của cấu trúc khái niệm trong các Portfolio (bộ sưu tập) tốt. Học viên đã học lớp Phát Triển Sự Sáng Tạo sẽ có lợi thế khi học môn này. Dự án PortFoLio: Bất cứ khi nào bạn đi phỏng vấn xin việc hoặc thiết lập mối quan hệ với khách hàng tương lai, với tư cách là một hà thiết kế, điều quan trọng nhất là mang theo bộ sưu tập các tác phẩm do chính mình làm ra. Không có bộ sưu tập này họ sẽ không biết được bạn có thể làm được những gì. Không có một công ty hoặc khách hàng đứng đắn nào tuyển bạn làm việc cho họ khi họ chưa chắc chắn là bạn làm được những gì. Thấy mới tin. Và trong lãnh vực thiết kế đồ họa không gì quan trọng hơn việc bạn tỏ rõ khả năng của mình thông qua bộ sưu tập hình ảnh này!

Ở lớp học này học viên được hướng dẫn những cách làm Portfolio thông qua những cuộc thảo luận với các giáo viên. Giáo viên sẽ xem và nhận xét về bộ sưu tập những thiết kế của từng học viên. Học viên được yêu cầu tham gia các buổi họp, làm việc độc lập để có được những buổi thảo luận đạt hiệu quả cao. Họ được học cách phát triển khái niệm (concept) và cách trình bày Portfolio của mình.

Đây là ý tưởng ở dpi của chúng tôi. Chúng tôi giúp học viên tạo lập và phát triển tập Portfolio cho chính họ.

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay