Vẽ tay căn bản: Phác thảo & Màu nước

Khoá học hoàn toàn mới tại Dpi

Freehand Drawing, Sketch for Creative & Graphic Designers

“Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Creative & Graphic Designers”

Bao giờ tự hỏi tại sao một số người có thể vẽ tốt, dễ dàng truyền tải ý tưởng của mình qua ngôn ngữ của hình ảnh, một số khác lại rất khó khăn?

Bạn có muốn biết những gì đang thực sự xảy ra trong tâm trí của các nghệ sĩ?

Quy trình vẽ được thực hiện thế nào qua đôi mắt, não bộ và bàn tay chúng ta? Làm sao để huấn luyện ba cơ quan phối hợp thuần thục khi chúng ta cần thể hiện ý tưởng sáng tạo trong đồ hoạ và mỹ thuật ra giấy?

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay