After Effects

🍉Dpi đã thiết kế riêng khóa học về Adobe After Effects, giúp bạn nâng cao kĩ năng cần thiết để chỉnh sửa đủ loại hình video và nâng cấp sáng tạo phần thị giác của video trọn gói trong thời gian học
– Sử dụng thành thạo các Tools, Plugins, Project,… trong phần mềm Adobe After Effects
– Nắm vững và thao thác sử dụng thuần thục keyframe – một trong những chức năng quan trọng nhất trong Adobe After Effects
– Hệ thống các Layer và các thuộc tính trên Layer Panel
– Làm việc với Mask & Track Matte và kỹ thuật Keying, Green Screen
– Nắm vững các plugin nổi trội nhất từ Video Copilot: Element3D: Text, Optical Flare…
– Làm việc thành thạo với Tracking, Trapcode Suite
– Giới thiệu Red Giant và các plugin VFX dành cho After Effects
🍉Kết thúc khóa học, bạn hoàn toàn tự tin sáng tạo và tư duy kỹ xảo điện ảnh, thực hiện video marketing, quảng cáo sản phẩm, doanh nghiệp, hay tự tay hoàn thành các vlog, trailer, clip đặc sắc cho chính mình!!
💥Và đặc biệt, bạn sẽ được hướng dẫn tự tay hoàn thành Project cá nhân hoàn chỉnh và vận dụng tất cả kiến thức này để đi làm ngay

 

 

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay