Lịch Khai Giảng

bg
Lịch khai giảng khóa Dài hạn

Chương trình thiết kế đồ họa dài hạn

Ngày khai giảng dự kiến K52A: 11/09/2023

M52A

Lớp học Môn học Buổi học Thời gian Khai giảng
M52A Photoshop cơ bản Sáng thứ 2 8h30-11h00 11/09/2023
Phát triển sự sáng tạo Tối thứ 3 19h00-21h30 19/09/2023
Illustrator cơ bản Sáng thứ 4 8h30-11h00 13/09/2023
InDesign Sáng thứ 6 8h30-11h00 15/09/2023

E52A1

Lớp học Môn học Buổi học Thời gian Khai giảng
E52A1 Indesign Tối thứ 2 18h30-21h00 11/09/2023
Phát triển sự sáng tạo Tối thứ 3 19h00-21h30 19/09/2023
Photoshop cơ bản Tối thứ 4 18h30-21h00 13/09/2023
Illustrator cơ bản Tối thứ 6 18h30-21h00 15/09/2023

E52A2

Lớp học Môn học Buổi học Thời gian Khai giảng
E52A2 Photoshop cơ bản Tối thứ 2 19h00-21h30 11/09/2023
Phát triển sự sáng tạo Tối thứ 3 19h00-21h30 19/09/2023
Indesign Tối thứ 5 19h00-21h30 14/09/2023
Illustrator cơ bản Tối thứ 7 19h00-21h30 16/09/2023

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA NGẮN HẠN

Chương trình thiết kế đồ họa tinh chỉnh theo nhu cầu nghề nghiệp

Liên hệ để biết thêm thông tin khóa khai giảng tiếp theo


LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ

Các lớp thiết kế đồ họa đơn lẻ, thực chiến

Lớp chuyên đề khai giảng tháng 08&09/2023

Môn học Buổi học Thời gian
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development) Tối – 3 19h00-21h30
Một ngày "sành sỏi" Canva Sáng - 7
& Chiều - 7
9h00-11h30
& 14h30-17h00
Art Direction Tối – 3 19h00-21h30
Photoshop cơ bản Sáng - 3-5-7 8h30-11h00
Chiều - 4-6 14h00-16h30
Tối - 3-5-7 19h00-21h30
Illustrator cơ bản Sáng - 3-5-7 8h30-11h00
Sáng - 2-6 8h30-11h00
Chiều - 3-5-7 14h00-16h30
Tối - 2-4-6 19h00-21h30
Indesign Sáng – 6 8h30-11h00
Tối – 2 18h30-21h00
Tối – 5 19h00-21h30
Photoshop nâng cao Sáng – 6 8h30-11h00
Tối - 3 19h00-21h30
Illustrator nâng cao Sáng - 2 8h30-11h00
Tối - 4-6 19h00-21h30
Figma cơ bản Sáng - 7 8h30-11h00
Tối - 6 19h00-21h30
After Effect Tối - 5-7 19h00-21h30
Tối - 5 19h00-21h30
Basic Design Tối - 4 19h00 - 21h30
Layout Solutions Tối - 5 19h00 - 21h30
Typography Tối - 2 19h00-21h30
Thiết kế bao bì Sáng - 6 8h30-11h00
Tối - 3 19h00-21h30
Layout Styles Tối - 4 19h00-21h30
UX/UI Design Sáng - 2 8h30-11h00
Tối - 6 19h00-21h30
3D Blender cơ bản Tối - 3-5 19h00-21h30
Vẽ minh họa sách và bìa sách Chiều – 7 14h00-16h30
Vẽ minh họa - Digital Painting Sáng – 7 9h30-12h00
Vẽ tay căn bản: Phác thảo và màu nước Chiều – 7 14h00-16h30
Combo design cơ bản dành cho Sales & Marketing:
Photoshop cơ bản, Illustrator cơ bản, Indesign, Phát triển sự sáng tạo
Tối - 2-3-4-6 18h30-21h00
Tối - 2-3-5-7 19h00-21h30
Combo UX/UI design:
Photoshop cơ bản, Phát triển sự sáng tạo, Figma, UX/UI design
Tối - 2,3,6
& Chiều - 7
19h00-21h30
& 14h00-16h30
Combo 1 - Design nâng cao:
Phát triển sự sáng tạo, Layout Solutions, Typography, CIP
Tối - 2,3,5
& Tối - 4
19h00-21h30
Combo 2 - Design nâng cao:
Phát triển sự sáng tạo, Layout Solutions, Typography, Thiết kế bao bì
Tối - 2,3,5
& Sáng - 4
19h00-21h30
& 8h30-11h00
Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay