30 THIẾT KẾ LOGO KINH DOANH TRUYỀN CẢM HỨNG CHO BẠN


30 Business Logo Designs for Inspiration #66

Đây là bài thứ 66 tập hợp nguồn cảm hứng thiết kế logo từ những logo chuyên nghiệp của các designer hàng đầu. Trong bộ sưu tập này bạn có thể cảm nhận được tầm quan trọng của phác thảo và story-board. Với tư cách là một designer, tôi biết rõ logo quan trọng ra sao với bất kỳ doanh nghiệp hay thương hiệu nào. Một logo tuyệt vời chính là phần thiết yếu trong hệ thống nhận diện thương hiệu hiệu quả. Tôi học rất nhiều thứ trong quy trình thiết kế logo, gồm những cuộc họp sơ khai với khách hàng và tìm kiếm nhu cầu, nghiên cứu và thiết kế, xây dựng và đấu thầu những ý tưởng tuyệt nhất, và truyền tải được logo thể hiện được đặc trưng, phong cách của thương hiệu khách hàng sở hữu.

LOGO là gì? Logo là thứ có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà khách hàng nhận thức thương hiệu của bạn. Vì thế, lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ mong muốn thương hiệu của bạn đủ nổi bật để vươn cao hơn giữa nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng, một hình ảnh đại diện cho thương hiệu sẽ yêu cầu nhiều hơn chỉ đơn thuần là graphic design.

Cảm hứng thiết kế logo #66

 

Nếu bạn muốn học cách thiết kế logo doanh nghiệp chuyên nghiệp cho thương hiệu riêng. Từ bước định rõ đặc tính của thương hiệu và thấu hiểu cách tạo nên một logo xuất sắc, cho đến bước quyết định thiết kế phù hợp và khai triển quy trình thiết kế, thì bạn hãy học cách thiết kế một logo.

1. Avanta by Sumesh

Creative Logo Designs for Inspiration - 1

Source

2. Purple house bakery by logorilla

Creative Logo Designs for Inspiration - 2

Source

3. Mailican email + pelican by logorilla

Creative Logo Designs for Inspiration - 3

Source

4. WSC Logo by Yoni Levy

Creative Logo Designs for Inspiration - 4

Source

5. Dutchino Logo Design by MD Mehedi Hassan

Creative Logo Designs for Inspiration - 5

Source

6. Azouz Apparel by Cajvanean Alexandru

Creative Logo Designs for Inspiration - 6

Source

7. Kemona Logo Design by Md. Shorif Islam

Creative Logo Designs for Inspiration - 7

Source

8. Raven coffee by logorilla

Creative Logo Designs for Inspiration - 8

Source

9. Kiteco by Sumesh

Creative Logo Designs for Inspiration - 9

Source

10. Vmedia Logo by EMRAN 45

Creative Logo Designs for Inspiration - 10

Source

11. Nature Podcast by Taufiq Ismail

Creative Logo Designs for Inspiration - 11

Source

12. Noxus by Emin Subasic

Creative Logo Designs for Inspiration - 12

Source

13. The Book shop Branding by Kashif-Arif

Creative Logo Designs for Inspiration - 13

Source

14. TaQewa – A charity organization by Seeyo

Creative Logo Designs for Inspiration - 14

Source

15. Purpapier by Arsalart

Creative Logo Designs for Inspiration - 15

Source

16. Lionex Logo by Axiv Designs

17. Nelax Logo Design by Md. Shorif Islam

Creative Logo Designs for Inspiration - 17

Source

18. Beesender — Identity & Branding by Right Studio

Creative Logo Designs for Inspiration - 18

Source

19. Zintor logo by NeoStudio

Creative Logo Designs for Inspiration - 19

Source

20. Husar logo concept by Robert Edvin Musca

Creative Logo Designs for Inspiration - 20

Source

21. Deer + Fox logo by Sriram Sammy

Creative Logo Designs for Inspiration - 21

Source

22. Screenwriters by Omega-Pixel

Creative Logo Designs for Inspiration - 22

Source

23. G letter Mark (Flame) by Momotaj Begum

Creative Logo Designs for Inspiration - 23

Source

24. Rvado (R) Letter Branding Logo Design by Eashin Arafth

Creative Logo Designs for Inspiration - 24

Source

25. Lication logo design concept by yassine

Creative Logo Designs for Inspiration - 25

Source

26. Fish Mascot Logo by Bojan Sandic

Creative Logo Designs for Inspiration - 26

Source

27. Hixme Logo by Muhammad Aslam

Creative Logo Designs for Inspiration - 27

Source

28. Ninjas Logo by Omega-Pixel

Creative Logo Designs for Inspiration - 28

Source

29. O letter – Unused logo by Momotaj Begum

Creative Logo Designs for Inspiration - 29

Source

30. Modern StrawBerry logo design by Bojan Sandic

Creative Logo Designs for Inspiration - 30

Source

 

Nguồn: graphicdesignjunction.com

Tham khảo khoá học sắp khai giảng và ưu đãi mới nhất! Lịch học Đăng ký ngay